Gårda Johan och planer för framtiden

”Planer för framtiden” – ett projekt för att förbättra villkoren för barn och ungdomar i utsatta stadsdelar. – Vi är väldigt stolta över att vara en del av en denna satsning, säger försäljningschef David Gabrielson.

Efter den oerhört uppskattade hybridgräsplanen på Kamratgården är Gårda Johan inne i nästa projekt med IFK Göteborg. Ett mycket angeläget och uppskattat sådant. Tillsammans med andra aktörer inom näringslivet, Göteborgs Stad och Johan Cruyff Foundation kommer till en början tre konstgräsplaner, belägna i Hammarkullen, Bergsjön och Biskopsgården, att anläggas.

– De två förstnämnda ska förhoppningsvis stå klara redan på den här sidan av året, säger Thomas Wernerson, som är projektledare hos Gårda Johan.

Ytorna kommer att bjuda in till såväl organiserad verksamhet som spontanidrott och vara inramad av de regler och värdegrunder som är framtagna av Johan Cruyff Foundation, en organisation som initierades av den holländska superstjärnan 1997. 
Med fotbollen som verktyg ville denne skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar och främja hälsa, gemenskap och trygghet.

Konceptet finns i dag i 21 länder, på 200 planer och med över 60 000 engagerade barn varje vecka. 
Nu är det dags att anlägga de första planerna i Sverige.
Ett krav från organisationen Cruyff Foundation är att ytorna ska uppföras i områden där behovet av extra resurser är som störst.

– Dagens barn måste få ett bättre Hammarkullen än vad jag fick när jag växte upp, säger den blåvita spelarprofilen Martin Smedberg-Dalence, som varit delaktig i hela processen.

Elisabeth Anderton, som är verksamhetsansvarig för IFK Göteborgs sociala projekt ”IFK Göteborg i samhället, säger:
– Det är självklart inte acceptabelt att det skiljer uppemot tio år i livslängd beroende på hur förutsättningarna ser ut där du bor. Med ”Planer för framtiden” hoppas vi kunna bidra till bättre och utökade möjligheter.
Även social– och idrottsminister Annika Strandhäll, som växt upp i Bergsjön, hyllar ”Planer för framtiden”:
– Det skiljer alldeles för mycket i både idrottande och hälsa mellan stadsdelar. Det är oerhört positivt att stora idrottsföreningar engagerar sig för att bryta den trenden.

Under sommaren och hösten har detaljerna för projektet tagit form och fastslagits med alla olika aktörer.
Elisabeth Anderton:
– Inte minst har vi med hjälp av Gårda Johan – och i det här fallet Thomas Wernerson – tagit fram det material och underlag som motsvarar de högt ställda miljökrav som idag finns på konstgräs.

Kontakta oss

Telefon

031-55 92 00

Om ni planerar att komma till vårt kontor, ring gärna innan så att ni vet att någon av oss på Gårda Johan Sport finns på plats. 


UPP

Gårda Johan Sport Lek & Landskap AB
   Besöksadress: Entreprenadvägen 1, 417 05 Göteborg | Postadress: Box 8944, 402 73 Göteborg | info@gardajohansport.se