Därför väljer vi wrapping

Det finns två olika lösningar för att hålla ett knippe med konstgrässtrån på plats vid tillverkning av konstgräsmattor; Wrapping och Twisting.
– Vi väljer helt enkelt det förstnämnda alternativet för en bättre och mer hållbar slutprodukt, säger David Gabrielson, försäljningsansvarig på Gårda Johan Sport.

För att konstgräset ska hålla sin position när stygnet sätts i mattan krävs det att man antingen virar en omkringliggande tråd kring knippet med strån (så kallad ”wrapping”), eller att man tvinnar knippet med strån (så kallad ”twisting”).

I de produkter som Gårda Johan Sport får från sin leverantör Limonta används det första alternativet ”wrapping” som innebär att man virar en tråd som en spiral runt knippet med konstgräs istället för att ”tvinna” knippet med strån.

David Gabrielson:
– Limonta var bland de första med den här tekniken som innebär en bättre kvalitet och en ökad livslängd. Att ”wrapping” metoden ger en bättre kvalitet är särskilt påtagligt i kombination med backing av PU i konstgräset, vilket numera är nästintill en standard för konstgräs.

Diskussioner har förekommit i branschen om att det skulle vara mindre miljövänligt än metoden som kallas ”Twisting”.
– För inomhushallar med torrt klimat och övertryck kan ”wrapping”-tråden, som efter produktion inte fyller någon funktion, vandra upp till ytan. När materialet ruggas bildar det en boll likt en dammtuss. Detta fick vi erfara vid installationen i inomhushallen Karlstad Airdome.

För att säkerställa vad materialet innehåller och hur det eventuellt kan påverka luftkvalitén i hallen har vi skickat iväg prover och produktblad till expertis för ett utlåtande och fått svaret att det är helt ofarligt.
– Därför känner vi oss säkra i vårt argument att ”wrapping” tråd inte påverkar miljö och/eller hälsa negativt. Sedan kan även vi tillhandahålla konstgräs med så kallad ”Twisting”. Vi vill dock vara tydliga med att poängtera att det försämrar kvaliteten och livslängden på konstgräset.

Kontakta oss

Telefon

031-55 92 00

Om ni planerar att komma till vårt kontor, ring gärna innan så att ni vet att någon av oss på Gårda Johan Sport finns på plats. 


UPP

Gårda Johan Sport Lek & Landskap AB
   Besöksadress: Entreprenadvägen 1, 417 05 Göteborg | Postadress: Box 8944, 402 73 Göteborg | info@gardajohansport.se