Gröna sidan upp hos Stenkullen

Efter sex år hade konstgräsmattan gjort sitt. I dag ligger en ny och miljövänlig plan på plats.
– Den ger oss betydligt bättre möjligheter till utveckling och upplevelse för våra aktiva och gästande lag, säger Ove Nilsson, klubbchef i Stenkullen GoIK.

Sedan mitten av september lyser det skönt grönt på Stenkullens hemmaarena. En konstgräsplan från Gårda Johan Sport har ersatt den sedan länge utslitna mattan som fanns tidigare. Uppemot 400 barn och ungdomar, ett 30-tal seniorer, 18 lag/grupper och 80 ledare har helt enkelt fått betydligt bättre förutsättningar.
– Vi har fått en bättre grästyp och lite mjukare underlag än tidigare, säger Ove Nilsson i föreningen.

Stor miljöhänsyn har tagits i samband med anläggandet och ett antal krav har tillgodosetts. Exempelvis markarbeten runt planen som kapslar in planen och förhindrar att granulat och dagvatten spris utan kontroll. Likaså en nedgrävd tank som fungerat som ett granulatlås för det som medföljer i dränering och dagvattenbrunnar. Kring planen finns dessutom en avlastningsyta för kommande och eventuellt snöupplägg.

Lerums kommun har stått för kostnaderna och varit delaktiga i processen, inte minst då det handlat om miljöfrågan kontra verksamhetens behov.

Ove Nilsson igen:
– Vi hade tidigt önskan att få en plan som inte frös på vintern på grund av fibergranulat som miljövänlig lösning. Kommunen gick med på ett undantag och valde gummi. Vi som klubb tänker också på miljö, men vi vill ju tillgodose verksamhetens behov till funktionell plan året runt.

Kontakta oss

Telefon

031-55 92 00

Om ni planerar att komma till vårt kontor, ring gärna innan så att ni vet att någon av oss på Gårda Johan Sport finns på plats. 


UPP

Gårda Johan Sport Lek & Landskap AB
   Besöksadress: Entreprenadvägen 1, 417 05 Göteborg | Postadress: Box 8944, 402 73 Göteborg | info@gardajohansport.se