Ny produkt – Playtop Walk

Playtop Walk

Playtop Walk är en ny produkt i Playtop-sortimentet, en snygg, dränerad och miljövänlig vägbeläggning. Playtop Walk är en blandning av återvunna, REACH certifierade, lastbilsdäck och dekorativa stenar som kan väljas i tre olika färger. Röd, silver och guld.

Playtop Walk är lämplig för gång-, cykel- och ridningstrafik på stigar och landsbygdsspår. Playtop Walk uppfyller tillgänglighetskravet för rullstolsanvändare, barnvagnar och vagnar.

Det är även mycket passande för gångvägar, parkeringsplatser, uteplatser, gågator och privata trafikytor bland annat med tanke på både hållbarhet och utseende. Sammansättningen av materialen skapar en stark, vattengenomsläpplig yta. Regnvatten kan spridas och förhindrar att stora pölar bildas.

Läs mer om Playtop Walk under Produkter och Fallskydd

Miljövänlighet med stor design, attraktivitet och livslängd!

Kontakta oss

Telefon

031-55 92 00

Om ni planerar att komma till vårt kontor, ring gärna innan så att ni vet att någon av oss på Gårda Johan Sport finns på plats. 


UPP

Gårda Johan Sport Lek & Landskap AB
   Besöksadress: Entreprenadvägen 1, 417 05 Göteborg | Postadress: Box 8944, 402 73 Göteborg | info@gardajohansport.se