Hur mycket väger en kubikmeter (m3) Väggrus 0/18?

En kubikmeter (m3) Väggrus 0/18 väger 1,5ton.