Hur mycket väger en kubikmeter makadam?

En kubikmeter (m3) makadam 8/16 väger ca 1,5ton.