Hybridgräs - Sport, Lek och Landskap

Vad är Hybridgräs?

Hybridgräs är en typ av konstgräs som kombinerar fördelarna med äkta gräs och konstgräs. Det är ett högpresterande material som används på många platser som fotbollsplaner, golfbanor och andra idrottsanläggningar. Hybridgräset tar det bästa från både naturgräset och konstgräset. Slitstyrka och pålitlighet från konstgräset, tillsammans med sportens allra bästa spelegenskaper från naturgräset.  Hybridgräset är uppbyggd med en väldigt stark undersida där varje grässtrå är inknutet och formar en armering. Armeringen skyddar rotsystemet och naturgräset under, medan stråna skyddar toppslitaget. Efter några dagar syns en tydlig förändring där gräset tar över utseendet för att efter 4-8 veckor vara helt integrerat.

Hybridgräset blir extremt tåligt både mot vårt svenska tuffa klimat, dåliga tillväxtförhållanden och mot högt spelutnyttjande. Det finns flera sorters hybridgräs som är utvecklat för olika typer av ytor och behov. Hybridgräs passar utmärkt till bland annat golfbanor,  fotbollsplaner, lekplatser, bostadsområden, skolor och offentliga platser.

Lekplats och skola

Hybridgräset är väl lämpat för områden med hög aktivitet som utsätts för maximalt slitage t ex en kulle på en förskola. Det är utvecklat för att klara skolmiljöns alla extrema belastningar. Det finns även hybridgräs för fotboll och är extremt slitstarkt. Ytor som bollplanen, gympaplanen och bollväggen.

Slänter har ofta erosionsproblem, detta kan bero på olika faktorer. Det kan vara att slänten ligger i skugga och inte får möjligheten att växa ihop, när regnet kommer resulterar det i att jorden ger efter och erosionen påbörjas. Hybridgräset håller jorden på plats vid regn, vilket leder till att gräset får tiden som behövs för att växa sig till en fin grässlänt trots bristen på solljus.

Fallskydd

Kan man använda hybridgräs som fallskydd? Hybridgräs i kombination med en shockpad blir ett fallskyddsunderlag, man behåller den naturliga gräsytan och får en fallskyddshöjd på 2,4 m. Under lekredskapen och rutschkanan ger man gräset den bästa förutsättningen för att kunna gro. Lekytan blir dessutom naturligt grön året om.

Använd hybridgräs som fallskydd på lekplats, slittåligt och säkert
Hybridgräs är perfekt på lekplats och i slänt
Hybridgräs är slittåligt och passar i slänt och vid rutschkana

Fotboll

Med hybridgräset kan du utnyttja fotbollsplanen så många fler timmar per år. CoverLawn® erbjuder en lösning som har en väldigt stark undersida vilket skyddar rotsystemet ovanifrån. Lösningen kan tas i bruk en vecka efter installation.

Att tänka på innan beställning

 1. Vilken skötselkapacitet har jag?
 2. Hur många timmar planerar jag använda planen per vecka?
 3. Vilken period på året kommer vi att använda planen?
 4. Behöver jag lägga hybridgräs på hela planen?
 5. Vad vill jag få ut med en hybridgräslösning?

Användningsområden

 • Hela planen
 • Målområde 11, 9, 7 manna
 • Straffpunkt, mittpunkt
 • Infart för maskinerna
 • Linjedomarsidorna
 • Uppvärmningsytor
 • Tekniska zonen
 • Alla slitytor på naturgräset i er anläggning
Det finns många användningsområden för hybridgräs för fotbollsplanen som i målområdet, tekniska zonen, uppvärmningszonen, slitage ytor eller hela planen

Golfbana

Hur kan man förbättra golfbanans kvalitet? Det finns en mängd hybridgräs-produkter för golfbanan. Utbudet fokuserar på att erbjuda en bättre kvalitet för spelare, samtidigt så underlättar produkterna skötseln för banarbetarna.

Hybridgräs för golfbanan är tänkt att stärka upp och höja kvaliteten på alla spel/grönytor som golfbanan erbjuder. CoverLawn® är produkten som hjälper naturgräset att klara alla dess belastningar och underlätta skötseln av golfbanan.

BunkerLawn är designad att binda sanden vid häftiga regn, samt hålla stenar borta från ytan. Vid lite sand är bunkern fortfarande spelbar. Tillsammans med Zeolite får ni en fuktbalanserad bunker hela året – Zeobunker

Dress/Daggmattan är framtagen för att skona gräset och samtidigt få ner sanden så snabbt som möjligt. Daggdropparna slås sönder så att återdaggning förhindras.

Utslagsmattorna håller högsta kvalitet, de är tillverkade i Europa och är dubbeldämpade.


Bostadsområde

Hybridgräs för bostadsområdet är tänkt att stärka upp alla grönytor. Grönytorna ska samsas med andra ytor som har andra syften och är inte alltid så stora och då är det kanske ändå viktigare att de håller sig fina. I en höghusmiljö så har naturgräset både bra och mindre bra förutsättningar genom en positiv växthuseffekt men samtidigt begränsat solljus. Dessa faktorer tillsammans med andra utmaningar som vintern eller kanske att boendeområdet kombineras med förskoleverksamhet, innebär extra belastning på ytorna. 

Offentliga platser

Hybridgräset är också mycket användbart för offentliga platser.

 • Hundrastplatsen
 • Konserten
 • Parken
 • Under informationstavlorna
 • Slottsvallen
 • Uteserveringen
 • Campingplatsen
 • Swimmingpoolen
 • Utställningen
 • MarknadsplatsenHybridgräs i bostadsområden stärker upp grönytorna och de är gröna året om

Skötsel och underhåll av hybridgräs

Hybriden sköts som den gräsytan du önskar ha. Luftning sker med solida pinnar. En gång om året bör man borsta hybridgräset så att stråna syns eller beroende på ansamlingen av organiskt material. Detta görs för att förhindra att ett nytt rotsystem bildas ovanpå det gamla.

Använd hybridgräs på skolgårdar och allmänna ytor

Kontakta oss

Telefon

031-55 92 00

Om ni planerar att komma till vårt kontor, ring gärna innan så att ni vet att någon av oss på Gårda Johan Sport finns på plats. 


UPP

Gårda Johan Sport Lek & Landskap AB
   Besöksadress: Entreprenadvägen 1, 417 05 Göteborg | Postadress: Box 8944, 402 73 Göteborg | info@gardajohansport.se