Integritetspolicy

Gårda Johan Sport Lek & Landskap värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Gårda Johan Sport Lek & Landskap AB, eller det bolag som annars anges vara personuppgiftsansvarig, ansvarar i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan.

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Insamling och behandling av personuppgifter

Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter, tävlingsbidrag, gjorda val, beteenden eller IP-adress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Gårda Johan Sport Lek & Landskap AB, org. Nr 556778-4789, Box 8944, 40273 Göteborg, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandling av de personuppgifter du lämnar till oss, t ex genom användande av denna webbplats eller annan övrig kontakt via t ex mail.

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och inom vår egen IT-miljö, men data kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s k ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi på Gårda Johan samlar primärt endast in personuppgifter som i någon form används för att uppfylla och administrera förfrågningar från dig, hantera eventuella avtalsmässiga relationer samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal. Uppgifterna är sådana som du själv har tillhandahållit oss i syfte att tex administrera avtal med dig alternativt för att uppfylla våra juridiska åtaganden gentemot t ex myndigheter.

Exempel på personuppgifter om dig kan vara diverse kontaktinformation, såsom e-mailadress, telefon nr och ev fysiska leveransadresser. Andra uppgifter kan vara så kallad ”online-identifiering” för att följa t ex användningen på vår webbplats och ev anpassa upplevelsen vid beställningar, registrering av ärenden eller skapande av nya kontaktpersoner.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Gårda Johan behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på webbplats eller ett intresse av att utveckla vår webbplats eller våra produkter och/eller tjänster.

Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enlig tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.

Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan båda stycken raderas när ändamålen med behandlingen har fullgjorts och/eller när vi juridiskt ej längre är ålagda att spara dem.

Primärt använder vi dina personuppgifter för att utföra våra avtalsmässiga relationer och aktiviteter, dvs sådant som relaterar till försäljning/inköp, leverans och eftermarknad/service.

Dina personuppgifter kan komma att användas för marknadsföring och uppföljningar för vår produktutveckling i syfte att förbättra våra produkter och tjänster.

När du använder funktioner på vår webbplats etc som möjliggör för dig att lägga upp egen information eller annat material ber vi dig notera att även sådan information kan innehålla personuppgifter. För de fall din information innehåller uppgifter om andra personer, får du enbart lägga upp sådan information som du har fått deras samtycke till att tillhandahålla.

Avslutningsvis behandlas personuppgifter även för statistikändamål för att se hur användare utnyttjar webbplatsen och för att analysera sökbeteende, samt för att visa dig anpassat innehåll. Sådana uppgifter behandlas i anonymiserad och i aggregerad form som inte kan identifiera dig som individ. Vi använder uppgifterna för att testa våra IT-system, bedriva forskning och dataanalys som syftar till att förbättra våra produkter och tjänster.

Några konkreta exempel på när/hur vi kan komma att använda dina personuppgifter är:

  • Vid bearbetning av beställningar och returer
  • Vid sms-aviseringar om leveransstatus
  • Vid korrespondens om frågor och övrig information
  • Vid anmälan till och utskick av nyhetsbrev samt andra erbjudanden, observera att du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick (instruktioner medföljer utskicken hur du avanmäler dig)
  • Vid utannonsering av vinnare i tävlingar som vi arrangerar
  • Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden
  • Vid analyser av köpmönster för att ge relevanta erbjudanden och information
  • Vid rekryteringsarbete och anmälan till vår kandidatdatabas eller intresseanmälan till specifika tjänster

 

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Observera att vi inte kan radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka e-post, se kontaktuppgifter nedan.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda våra produkter/tjänster och våra åtaganden gentemot dig som någon form av intressent (t ex kund, leverantör eller som användare av vår webbplats) delar vi dina personuppgifter med företag som är s k  personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss t ex med IT-tjänster, transporter etc. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Gårda Johan värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du surfar och använder webbplatser eller andra onlinetjänster för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen.

En av de primära uppgifterna för en cookie är att spara tid för användaren. Cookien talar om för webbservern att du har återkommit till en viss sida. Vi använder därför cookies för att förbättra din användarupplevelse så att eventuella val anpassas efter dina önskemål. Cookies finns även för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen.

Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som exempelvis IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Syftet är att kunna skapa personligt och relevant innehåll för dig som besökare.

Du har möjligheten att acceptera eller neka cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan ställa in webbläsaren så att den förnekar cookies. Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på vår webbplats samt kundportal begränsas.

Tredjepartscookies

Vi använder i vissa fall även cookies från tredje part, tex Google Analytics, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökare är.

Våra social media-kopplingar för till exempel LinkedIn och Instagram är endast länkar som leder dig till våra respektive webbplatser för dessa medier, observera dock att även tredje part i vissa fall kan använda cookies för egna ändamål. Vi rekommenderar dig att kontrollera relevant tredje parts webbplats för ytterligare information om dessa cookies och hur uppgifter samlas in och bearbetas hos dem alternativt hur du kan välja bort cookies från dem.

Här kan du läsa mer om cookies, hur du väljer bort Google Analytics annonseringsfunktioner och vad du kan göra för att skydda dina personuppgifter på Internet, se följande länk www.youronlinechoices.eu.

Sessionsinspelningar

Så kallade sessionsinspelningar kan förekomma på vår websida, syftet med detta är precis som tidigare beskrivits i denna policy att analysera hur besökare använder våra websidor och kontinuerligt förbättra deras utformning och innehåll.

Personuppgiftsansvarig

Gårda Johan Sport Lek & Landskap AB
Organisationsnummer: 556778-4789
Box 8944
40273 Göteborg
Sverige
Telefon: 031-559200
E-post: info@gardajohansport.se

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2024-02-27.

 

 

 

 

 

Integritetspolicy

Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi på Gårda Johan delge dig information om de uppgifter vi behandlar för att skicka ut information till våra kunder. Vi är måna om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter vi behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vid vilka tillfällen samlas personuppgifter in?

När olika personer (så som samarbetspartners, kunder m.fl) har kontakt med oss eller förekommer i samband med de uppdrag vi hanterar, inbegriper det att personuppgifter lämnas till oss eller inhämtas av oss. Personuppgifter samlas in vid exempelvis konverteringar från vår webbplats, offerthantering, möten, mässbesök, eller kontakt med andra samarbetspartners.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med uppdrag eller avtal som tecknas med oss, eller i samband med att något av våra uppdrag/avtal förbereds eller administreras.
Personuppgifter för kunder: namn, företagsuppgifter så som besöks-, leverans- och fakturaadresser: dessa är uppgifter som förekommer i formulär på vår webbplats, alternativt i offerthanterings-processen.
Vid anställningsansökningar till oss på Gårda Johan, samlas namn, e-post och telefonnummer in, samt information i ev bifogade filer.

Vilka är ändamålen med Gårda Johans behandling av personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter i syfte att som företag kunna fullgöra våra åtaganden, tillvarata klienters intressen, samt sköta administrationen internt. Personuppgifter kan även förekomma i samband med administration till externa parter och vid jobbansökningar.

Vad är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna?

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är, att denna behandling ger oss som företag möjlighet att fullfölja de avtal som är grundläggande för vår verksamhet, samt för andra uppgifter inom verksamheten. Den behandling av personuppgifter som härrör från våra leverantörer eller andra samarbetsparter grundas med andra ord på vårt berättigade intresse att administrera våra kundrelationer samt att fullgöra våra avtalsförpliktelser.

Vilka har tillgång till de personuppgifter Gårda Johan behandlar?

Enbart relevant personal har tillgång till personuppgifter. Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter, och att skydda uppgifterna mot obehöriga personers tillgång.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna sparas endast så länge de är relevanta för utförandet av verksamheten. Det innebär att Gårda Johan inte sparar personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen av dessa.