Miljö och konstgräs

Econext - 100% återvinningsbart konstgräs

Econext är samlingsnamnet för alla våra konstgräs tillverkade med en "backing" av PE material. Till skillnad från konstgräs med Latex eller PU backing gör Econext backing att konstgräset blir 100% återvinningsbart. Dessutom ger materialet en oslagbar hållbarhet i form av "Tuft-lock", särskilt över tid där andra material försämras med åren. Vattengenomsläppligheten är också långt bättre än de andra alternativen.

Referenser: Fridhem IFK Uddevalla, Gerdskensvallen Alingsås, Noltorpsvallen Alingsås

Vi hjälper till med planeringen av ert projekt för att säkerställa så att den slutliga produkten uppfyller de krav som ställs på en konstgräsplan.


Miljöåtgärder för konstgräsplaner

För att minska spridningen av fyllnadsmaterial, granulat från konstgräsplaner finns olika miljöåtgärder och produkter att tillämpa. Vi hjälper er att ta fram produkterna för bästa kvalitet och miljömässiga resultat.

Produkter och åtgärder för en bättre miljö kring konstgräsplaner:

• Borststationer med skrapgaller och skoborstar där spelare kan borsta av granulat.
• Skyltar som sätts upp vid planerna som informerar om hur man ska borsta av sig och hantera granulat som följer med kläder och skor.
• Filter som installeras i dagvattenbrunnar och fångar upp granulat.
• Slutna vattensystem kring anläggningarna.
• Uppsamlingsytor för snö så att granulat kan samlas ihop och återföras till planen efter att snön smält.
• Kanter av asfalt eller trä kan läggas runt planen och fungera som
barriär för granulatet.

 

Några tänkvärda tips

• Påminn spelare om att tömma skor och borsta av kläder
innan de lämnar planen.
• Har du fått hem granulat? Töm det i hushållssoporna och
absolut inte i toalett eller diskho.
• Borsta av dig på angiven plats efter avslutad aktivitet. Glöm inte
att kolla igenom kläder och väska.
• Se till att angiven yta för uppsamling av snö finns tillgänglig.
Sluten förvaring av granulat samt rengöring av maskiner som
används på konstgräsplaner är också viktig då det minskar
ytterligare spridning.

 

 

Bilden är från projektet miljöåtgärder konstgräsplan Lomma. Där byggdes passager med borststationer och skrapgaller. Granulatfilter installerades också i dagvattenbrunnarna.

En mobil borststation med stänkskydd, där plåten under gallret samlar upp granulatet. Borststationen går att bygga på för att få fler stationer i bredd. 

SBR granulat - miljö och hälsa

Det har pågått en lång diskussion angående granulat i konstgräsplaner och spridning av mikroplaster till miljön.
Genan som är leverantör av SBR granulat har satt ihop några skrivelser som förklarar varför användandet av däckgummi i konstgräsplaner är till fördel för både miljö och hälsa. Ni hittar dessa texter här nedan.

Kontakta oss

Telefon

031-55 92 00

Om ni planerar att komma till vårt kontor, ring gärna innan så att ni vet att någon av oss på Gårda Johan Sport finns på plats. 


UPP

Gårda Johan Sport Lek & Landskap AB
   Besöksadress: Entreprenadvägen 1, 417 05 Göteborg | Postadress: Box 8944, 402 73 Göteborg | info@gardajohansport.se