Konstgräs Duo Shape

Duo Shape är ett innovativ konstgräs som uppnår den perfekta kombinationen av styrka och spänst. Speciellt utvecklad för att förbättra hållbarhet och spelprestanda, Duo Shape består av en speciell form med två olika färgade sektioner som kombineras men inte vrids.

Duo Shape består utav två olika fiberformer, bägge med en unik polymersammansättning, som tillsammans ger konstgräset flera fördelar:

  • Högt slitagemotstånd
  • Lägre ljusreflektion i ytan (mattare)
  • Bra elastiskt minne, återtar sin upprätta position
  • Mindre ”splash” effekt på ifyllnadsmaterial
  • Bra spelegenskaper över tid