Konstgräs Duo Shape

Konstgräset förbättrar spelprestandan

Duo Shape är ett innovativt konstgräs som uppnår den perfekta kombinationen av styrka och spänst.  Konstgräset är speciellt utvecklat för att förbättra hållbarhet och spelprestanda. Duo Shape har en speciell form med två olika färgade sektioner som kombineras men inte vrids.

Konstgräs Duo Shape består utav två olika fiberformer, bägge med en unik polymersammansättning, som tillsammans ger konstgräset flera fördelar:

  • Högt slitagemotstånd
  • Lägre ljusreflektion i ytan (mattare)
  • Bra elastiskt minne, återtar sin upprätta position
  • Mindre ”splash” effekt på ifyllnadsmaterial
  • Bra spelegenskaper över tid