Miljö och Konstgräs

Försäljning av gummibaserade ifyllnadsmaterial

I september 2023 fattade EU-kommissionen beslut i mikroplastfrågan. Beslutet var väntat och följer det förslag som röstades fram av EU:s REACH-kommitté tidigare under våren. Begränsningen träder i kraft den 17 oktober 2023 och innebär bland annat att det blir ett försäljningsförbud av de plastgranulat som används som fyllning i konstgräsplanerna från 15 oktober 2031. Det är en övergångsperiod på 8 år.

Vad händer nu?

Det är inte förbjudet att använda det nuvarande granulatet eller att under övergångsperioden fylla på med granulat vid behov. Det är heller inte förbjudet att anlägga nya/nyinstallera planer med gummigranulat under övergångsperioden.

Utveckling av ersättningsprodukter pågår och det finns ett flertal som är tillverkade av naturmaterial som ex kokosfibrer, olivkärnor, kork och restprodukter från skogen. Problemet med dessa är att de fryser på vintern här uppe i norra Europa och blir hårda när temperaturen går ner mot noll. Spelegenskaperna varierar mycket bland dessa infillmaterial också.

På Svenska fotbollsförbundets sida finns frågor och svar om kommande försäljningsförbud för dig som vill veta mer. Följ länken nedan.

Frågor och svar – Försäljningsförbud för plastgranulat

Biologiskt nedbrytbart infill för konstgräs

Ett förnybart biologiskt nedbrytbart infill granulat för konstgräsplaner och lekplatser. Infill-materialet är certifierat i enlighet med FIFA Quality Pro och förenar utmärkta spelegenskaper med god säkerhet för spelarna.

Kontakta oss gärna om du är nyfiken och vill veta mer! Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Läs mer om det biologiskt nedbrytbara infillet här.

 

 

 

 

Hållbart infillmaterial för sport på hög nivå

Användandet av infillet i till exempel konstgräs på fotbollsplaner, resulterar i en win-win situation för alla involverade. Det innovativa materialet säkerställer högklassig spelupplevelse, spelarsäkerhet samtidigt som det är ett mycket miljövänligt material. Sammansättning av materialet resulterar alltid i granulat som inte lämnar permanenta mikroplaster efter det.

Infillet är certifierat i enlighet med FIFA Quality Pro. Strax utanför Göteborg i Kortedala finns en konstgräsplan (proof-of-concept) som öppnade i oktober 2021 och är öppen för spelare av alla åldrar att få en känsla för vad en hållbar framtid inom fotboll kan vara.

Fördelar med infill granulatet

Infillmaterialet har egenskaper som gör att det är utmärkt anpassat till spel och lek 365 dagar om året.

 • UV-tåligt
  UV-beständigt och därför beständigt och hållbart på planen.
 • Lent & säkert
  Den jämna ytan i granulatet gör att spelarna skyddas från skrubbsår och brännskador vid fall på planen.
 • Mikroplastfritt
  Infillet är beständigt och tåligt under användning, men också komposterbart och biologiskt nedbrytbart över tid. Material som läcker ut kommer inte att medföra spridning av mikroplaster.
 • Hög densitet
  Tyngden och densiteten i varje granulat gör att infillet ligger kvar på planen och inte blåser iväg eller flyter bort vid kraftiga regn.
 • Dammfritt
  Vissa bio-infill material skapar damm som kan medföra andningsbesvär för spelare. Inte detta.
 • Vintervänligt
  Vid temperaturer under noll förblir infill-materialet elastiskt och möjliggör en bra spelupplevelse.
 • Lång livslängd
  Slittåligt och hållbart och kan därför både återanvändas och återvinnas. Det är alltså en investering som lönar sig.

 

Eco-backing

100% återvinningsbart konstgräs

 

Våra konstgräs som har ”eco-backing” är tillverkade av PE material. Till skillnad från konstgräs med Latex eller PU backing gör eco-backing att konstgräset blir 100% återvinningsbart. Dessutom ger materialet en oslagbar hållbarhet i form av ”Tuft-lock”, särskilt över tid där andra material försämras med åren. Vattengenomsläppligheten är också långt bättre än de andra alternativen.

Referenser: Fridhem IFK Uddevalla, Gerdskensvallen Alingsås, Noltorpsvallen Alingsås

Vi hjälper till med planeringen av ert projekt för att säkerställa så att den slutliga produkten uppfyller de krav som ställs på en konstgräsplan.

Miljöåtgärder för konstgräsplaner

För att minska spridningen av fyllnadsmaterial, granulat från konstgräsplaner finns olika miljöåtgärder och produkter att tillämpa. Vi hjälper er att ta fram produkterna för bästa kvalitet och miljömässiga resultat.

Produkter och åtgärder för en bättre miljö kring konstgräsplaner:

• Borststationer med skrapgaller och skoborstar där spelare kan borsta av granulat.
• Skyltar som sätts upp vid planerna som informerar om hur man ska borsta av sig och hantera granulat som följer med kläder och skor.
• Filter som installeras i dagvattenbrunnar och fångar upp granulat.
• Slutna vattensystem kring anläggningarna.
• Uppsamlingsytor för snö så att granulat kan samlas ihop och återföras till planen efter att snön smält.
• Kantlister kan installeras runt planen alternativt kanter av asfalt eller trä kan läggas runt planen och fungera som barriär för granulatet.

Några tänkvärda tips

• Påminn spelare om att tömma skor och borsta av kläder
innan de lämnar planen.
• Har du fått hem granulat? Töm det i hushållssoporna och
absolut inte i toalett eller diskho.
• Borsta av dig på angiven plats efter avslutad aktivitet. Glöm inte
att kolla igenom kläder och väska.
• Se till att angiven yta för uppsamling av snö finns tillgänglig.
Sluten förvaring av granulat samt rengöring av maskiner som
används på konstgräsplaner är också viktig då det minskar
ytterligare spridning.


Bilden är från projektet miljöåtgärder konstgräsplan Lomma. Där byggdes passager med borststationer och skrapgaller. Granulatfilter installerades också i dagvattenbrunnarna.


En mobil borststation med stänkskydd, där plåten under gallret samlar upp granulatet. Borststationen går att bygga på för att få fler stationer i bredd.