Sviktpad

Svikt till Konstgräsplaner

Sviktpaden fungerar som ett sviktlager och ligger under konstgräsmattan. Den används under konstgräset på fotbollsplaner, lekplatser, agilityytor och multiarenor. Svikten bidrar till att minska skador och slitage på utövaren. Paden finns i olika tjocklekar cirka 8-40 mm, beroende på system. Det finns olika sorters sviktpad såsom prefabricerad, platsgjuten, spårad och dräneringspad. Vid installation med sviktpad minskas mängden fyllnadsmaterial, eftersom paden svarar för en del av planens sviktegenskaper.

Beroende på uppbyggnad och önskemål bygger vi ett konstgrässystem som passar till just era ändamål. En rad olika faktorer, så som val av ifyllnadsmaterial, planvärme, dräneringskapacitet i överbyggnaden, miljöaspekter omgivning m fl påverkar val av sviktpad och konstgrässystem.

Oavsett så har vi lösningen med eller utan sviktpad, dräneringspad med tätskikt etc. Vi arbetar alltid med material från de leverantörerna med bäst kvalitet & renommé!