Sviktpad

Sviktpaden fungerar som ett sviktlager och ligger under konstgräsmattan. Paden finns i olika tjocklekar cirka 8-40 mm, beroende på system. Det finns olika sorters sviktpader såsom prefabricerad, platsgjuten, spårad och dräneringspad. Vid installation med sviktpad minskas mängden fyllnadsmaterial, eftersom paden svarar för en del av planens sviktegenskaper.

Beroende på uppbyggnad och önskemål bygger vi ett konstgrässystem som passar till just era ändamål. En rad olika faktorer, så som val av ifyllnadsmaterial, dräneringskapacitet i överbyggnaden, miljöaspekter omgivning m fl påverkar val av konstgrässystem.

Oavsett så har vi lösningen med eller utan sviktpad, dräneringspad med tätskikt etc. Vi arbetar alltid med material från de leverantörerna med bäst kvalitet & renommé!

Kontakta oss

Telefon

031-55 92 00

Om ni planerar att komma till vårt kontor, ring gärna innan så att ni vet att någon av oss på Gårda Johan Sport finns på plats. 


UPP

Gårda Johan Sport Lek & Landskap AB
   Besöksadress: Entreprenadvägen 1, 417 05 Göteborg | Postadress: Box 8944, 402 73 Göteborg | info@gardajohansport.se