Fallskyddsflis

Fallskyddsflis, träflis med många användningsområden.

Träflis från Gårda Johan Sport i Göteborg är perfekt som fallskydd på lekplatser eller för dekoration i din trädgård och motionsspår.

Träflis bibehåller sin struktur längre än bark eftersom flisen inte bryts ner lika snabbt. Träflis är ett miljövänligt, förnybart och prisvärt alternativ som fallskydd på lekplatser och utegym. Fallskyddsflis ger ett ljust och trevligt intryck och smälter naturligt in i de flesta utemiljöer.

Den är HIC testad och klassad som fallskyddsunderlag under lekredskap på lekplatser enligt europastandarden SS-EN 1176 och 1177. Flisen är gjord av svensk lövträ, mestadels björk och al. Den är flisad till storlek 5-30 mm, enligt gällande standard.  Flisen är utan tillsatser och den gul-rödaktiga färgen ändras och blir med tiden mera gråaktig.

  • HIC testat fallskyddsunderlag till lekplatser
  • Svensk skogsråvara av lövträ, naturlig och utan tillsatser
  • Passar utmärkt som marktäckning under buskar och träd

Den kan även användas som marktäckning i rabatter och planteringar samt i trädgårdens gångar. Träflis är ett bra material att använda som täckmaterial för att skydda jordytan under lövverket på planteringytor. Som alternativ istället för täckbark fungerar den bra mot att fröogräs. Den ger ett skyddande täcke mot uttorkning av markytan samt kompaktering och yterosion.

Fallskyddsflisen kan beställas i bulk eller i BigBags 1000 liter.

KONTAKTA OSS FÖR PRIS.

 

 

Användning av träflis

Som fallskyddsunderlag på lekplatser ska man alltid följa europastandardens instruktioner om lagertjocklek och säkerhetsmarginal. Materialet är 100% naturligt, utan tillsatser och kommer att förmultna med tiden varför det är viktigt att kontrollera och tillsätta mera material vid behov.

När flis används som marktäckning i växtbäddar är 5-7 cm lagom tjocklek. Materialet ska inte läggas mot trädens eller buskarnas stammar så att de inte börjar förmultna. Marktäckning med flis skyddar marken från uttorkning, mot yterotion och kompaktering från t.ex regn. Flistäckning gör det svårt för fröogräs att gro och skyddar markens mikroorganismer. Lövträflis är vackert och skiftar färg med tiden, från gulrött till grått. Att använda träflis på ytan förbrukar inte avsevärt med näring i rotzonen. Den bindningen av näringsämnen som sker när organiskt material förmultnar sker på ytskiktet jorden och orsakar inte näringsbrist för växterna.

Fallhöjder GJ Fallskyddsflis

Fallskyddsflis (SS-EN-1176)

Kritisk            Tjocklek
Fallhöjd          Träflis

200 cm            20 mm
300 cm            30 mm

Minst 200 mm djupt fallskyddsunderlag av träflis (fraktion 5–30 mm).
Extra materiallager på 100 mm bör tillföras då materialet är lättrörligt.