Ridbanor

Fördelar med Gummi som Toppskikt på Ridbanor

När man använder gummigranulat som toppskikt på ridbanor både inomhus och utomhus får man många fördelar. Gummigranulatet kan användas t ex på hästarenor (dressyr och hoppning), hage, roundpen och walkers.

Endast lite underhåll krävs, och arenan har lång livslängd, eftersom gummigranulat är extremt hållbart och tål även tuffa väderförhållanden mycket bra. Jämfört med ridbanor med antingen gräs-, sand- eller träflisytor är förhållandena mycket bättre både regniga dagar och dagar med temperaturer under fryspunkten. Och på varma, torra dagar, är dammet olägenheter mycket mindre.

Ett toppskikt av återvunnet gummigranulat ger en fjädrande, stötdämpande yta, ger mindre belastning på leder och senor – och minskar hovslitage. Och skulle ryttaren ramla av säkerställs en mjukare landning på det elastiska gummiskiktet.

Gummi på ridbanor

Klimat & Miljö

Klimatmässigt har hästarenor med gummigranulat också stor positiv inverkan; ändå, som också är fallet i många andra sammanhang, t ex i samband med hantering av batterier och hushållsplaster kan det bli miljömässiga negativa effekter, om gummigranulat inte hanteras på rätt sätt.

Det är därför viktigt att säkerställa att arenan är konstruerad för att förhindra spridning av gummigranulat i samband med både normal användning och regelbundet underhåll. Dessutom bör en uppförandekod göras för användarna, så att de vet hur man undviker att sprida gummigranulat när du lämnar arenan.

Med tanke på att hållbarhet och klimatvänlighet är avgörande har det tagits fram tre olika  guider med rekommendationer för:

• optimal konstruktion av hästarenor
• optimalt underhåll av hästarenor
• korrekt och ansvarsfullt beteende på och runt hästarenor.

Om rekommendationer för konstruktion och underhåll av hästarenor följs kan man se till att gummigranulat blir kvar inne i arenan – och inte sprids till naturen.